Áp lực công việc, nguy cơ tìm ẩn sức khỏe tinh thần và thể chất

Ap luc cong viec

Cuộc sống bộn bề lo toan cùng với nền kinh tế vật chất đang đẩy mỗi chúng ta, một thành viên của xã hội phải chạy đua với công việc để có thể tồn tại. Từ đó áp lực công việc trở thành bạn đồng hành từ khi nào chúng ta không biết. Áp lực…

Content Protection by DMCA.com