Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bản thể bên trong (P2)

Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bản thể bên trong

Cần khẳng định rằng, cuộc chiến chống lại dịch bệnh là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Lúc này, sự đoàn kết và nhất quán là điều cần thiết nhất.

Content Protection by DMCA.com

Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bản thể bên trong (P1)

Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bên trong bản thân nhiều hơn

Nếu bạn biết cụm từ “hiệu ứng hoảng loạn” thì bạn sẽ hiểu ý của tôi ở trên. Sự sợ hãi bị cách ly, phong tỏa nơi sinh sống đã làm nguyên thành phố Hà Nội vơ vét hết siêu thị và nơi phân phối hàng tiêu dùng khác.

Content Protection by DMCA.com