Đừng xem thường giấc ngủ

giac ngu

Khó đi vào giấc ngủ vì tâm chưa tịnh Giấc ngủ là nhu cầu sinh lý của con người trong suốt nhiều thiên niên kỷ. Những tưởng trong một thế giới hiện đại, chất lượng của giấc ngủ cũng sẽ được cải thiện đáng kể, so với thời kỳ điều kiện sống còn thiếu thốn…

Content Protection by DMCA.com