Học Cách Sống Chậm Và Tận Hưởng Thực Tại

song-cham-la-gi

Hầu hết ngạn ngữ các nước đều có câu “thời gian là vàng” vì một khi đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Chính vì thế, con người ngày càng hối hả trong guồng quay cuộc sống, bước nhanh hơn, ăn “fastfood”, ngủ ít đi. Nhưng họ lại quên mất rằng đôi khi…

Content Protection by DMCA.com