Thiền, phương pháp xả stress tốt nhất!

Thiền giúp xả stress

Thiền là gì? Có rất nhiều trường phái thiền khác nhau, nhìn chung, thiền là thực hành luyện tập để tâm trí bớt miên man, suy nghĩ tạp niệm, là phương pháp giúp con người đạt trạng thái tĩnh tâm hiệu quả. Từ đó, thiền là một trogn phương pháp giúp “tỉnh thức” của hầu…

Content Protection by DMCA.com