Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bản thể bên trong (P2)

Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bản thể bên trong

Cần khẳng định rằng, cuộc chiến chống lại dịch bệnh là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Lúc này, sự đoàn kết và nhất quán là điều cần thiết nhất.

Content Protection by DMCA.com

Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bản thể bên trong (P1)

Đại dịch COVID19 là thời điểm để ta nhìn về bên trong bản thân nhiều hơn

Nếu bạn biết cụm từ “hiệu ứng hoảng loạn” thì bạn sẽ hiểu ý của tôi ở trên. Sự sợ hãi bị cách ly, phong tỏa nơi sinh sống đã làm nguyên thành phố Hà Nội vơ vét hết siêu thị và nơi phân phối hàng tiêu dùng khác.

Content Protection by DMCA.com

Làn sóng dịch chuyển từ nền văn minh vật chất sang tâm linh (P2)

dịch chuyển thế giới vật chất sang tâm linh

Chúng ta đã cùng đi qua phần một của bài viết này về Chủ nghĩa vật chất của nhân loại và sự đánh đổi tài nguyên thiên nhiên để có sự tiện nghi từ cuộc sống vật chất đó.

Content Protection by DMCA.com

Làn sóng dịch chuyển từ văn minh vật chất sang tâm linh (P1)

Làn sóng dịch chuyển từ nền văn vật chất sang tâm linh

Sự sa lầy của con người trong nền Văn minh vật chất  Con người đang sa lầy trong nền văn minh vật chất và trở nên nô lệ của nó. Nền văn minh này giúp con người có một cuộc sống thoải mái, tuy nhiên cái giả phải trả là sự đánh đổi thiên nhiên…

Content Protection by DMCA.com